Raportowanie danych

Dane to nie wszystko. Dopiero ich prezentacja niesie prawdziwą wartość. Wykorzystując narzędzia w technologii Microsoft, a w tym Power BI oraz Reporting Services oferujemy naszym klientom raportowanie online przy jednoczesnej autonomii w opracowaniu własnych sprawozdań. Oferujemy pozyskiwanie i wizualizację danych w czasie rzeczywistym lub z minimalnymi opóźnieniami wynikającymi z ograniczeń danego systemu bazodanowego lub hurtowni danych. Dzięki wielu wdrożeniom oraz doświadczeniu w implementacji autorskich rozwiązań możemy zrealizować dla Ciebie dowolne zadanie z zakresu raportowania danych.

W summ-it przykładamy szczególną wagę do tego, by gromadzenie danych służyło przede wszystkim końcowemu użytkownikowi. Twój komfort w odczytywaniu danych jest dla nas szczególnie istotny.

Raportowanie danych grafika

Jedno spójne źródło danych

Demokratyzacja danych

Raportowanie online w czasie rzeczywistym

Kiedy warto pomyśleć o raportowaniu danych?

Oczekujesz szybkiego raportowania danych poprzez pulpit managerski? Pragniesz szytych na miarę rozwiązań, które ułatwią Ci podejmowanie trafnych decyzji? A może chcesz szczegółowo raportować przebieg procesów w Twojej organizacji? To wszystko, na czele z identyfikowaniem słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, oferuje raportowanie danych zaprojektowane przez summ-it!

Twoja firma powinna zainwestować w raportowanie gdy:

  • chce zunifikować dostarczane dane w ramach przedsiębiorstwa
  • chce lepiej zrozumieć procesy stojące za pozyskiwanymi informacjami
  • pragnie uzyskać lepszy wgląd w dane
  • chce rozszerzyć pracę na twardych danych w poszczególnych działach organizacji
  • chce podejmować szybsze i skuteczniejsze decyzje biznesowe

 

Dlaczego warto powierzyć nam kwestię raportowania danych?

Z nami zyskasz szybki dostęp do danych związanych z Twoim marketingiem, sprzedażą, produkcją czy dystrybucją. Możliwość wglądu i tworzenia elastycznych raportów da Ci przewagę nad konkurencją oraz pozwoli szybciej dostrzegać i reagować na potencjalne zagrożenia biznesowe. Twoje raporty danych potrafimy zintegrować z dowolnym środowiskiem ich przechowywania, jak również sprzężyć z różnymi źródłami ich pozyskiwania.

250

wdrożeń systemów baz danych

50

certyfikowanych specjalistów IT

9500

obsługiwanych baz danych

Solutions Partner Microsoft logo Oracle logo

Co zyskujesz inwestując w raportowanie danych?

wsparcie systemow ikona

Lepsze zrozumienie stanu procesów w organizacji

wsparcie systemow ikona

Wiedzę nt. stanu wypracowanych celi dla pracowników

wsparcie systemow ikona

Szybki i przejrzysty dostęp do danych

wsparcie systemow ikona

Szybką weryfikację hipotez biznesowych

Microsoft Power BI

Rozwiązanie Microsoft Power BI stworzone zostało w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych związanych z raportowaniem. W obszarze tym wyróżnić można raportowanie korporacyjne, raportowanie ad-hoc, raportowanie wbudowane i w sieci Internet.

Wymienione mechanizmy raportowania, umożliwiają organizacjom dostarczanie odpowiednich informacji w obrębie całej korporacji – dokładnie tam, gdzie są one potrzebne.

Usługi Power BI, oferują narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia różnych, bogato formatowanych raportów z wykorzystaniem szerokiego zakresu źródeł danych, a także zapewniają wszechstronny zestaw znanych narzędzi, służących do zarządzania i zabezpieczania korporacyjnych rozwiązań raportujących.

Ideą wdrożenia systemu raportującego jest szybkie i efektywne przetwarzanie i dostarczanie danych. Umożliwia to użytkownikom pobieranie raportów w sposób automatyczny za pomocą subskrypcji, a także poprzez dostęp ad-hoc do raportów znajdujących się w centralnym repozytorium raportów lub poprzez wykorzystywanie raportów w kontekście procesów biznesowych z zastosowaniem raportów bezpośrednio wbudowanych w aplikacje biznesowe lub strony sieci Web.

Chociaż firmy często zbierają i przechowują duże ilości danych, czasem trudno jest zaprezentować te dane w czytelny sposób tak, aby zapewnić wgląd w aktualny stan procesów biznesowych i pomóc osobom podejmującym strategiczne decyzje.

Dobrze zaprojektowany system raportujący pozwala na dostęp do danych na różnych poziomach. Dzięki czemu efektywne decyzje biznesowe mogą być podejmowana na wszystkich szczeblach. Natomiast łatwy dostęp do danych pozwala na łączenie informacji z wielu źródeł danych wykorzystywanych w całej organizacji.

Raporty pozwalają na integrację danych tekstowych oraz cyfrowych, a także na ich wizualizację za pomocą licznych wykresów i wskaźników, które skutecznie wizualizują trendy.

Platforma Power BI zapewnia firmom możliwość realizowania różnego typu scenariuszy raportowania

Raportowanie zarządcze. Często nazywane również raportowaniem korporacyjnym lub pulpitami managerskimi – wspiera tworzenie raportów, które obejmują wszystkie aspekty działalności biznesowej. Raporty te, dostarczane są w obrębie całego przedsiębiorstwa, aby każdy pracownik miał dostęp w czasie rzeczywistym do informacji zgodnych z jego zakresem odpowiedzialności i mógł na ich podstawie podejmować trafniejsze decyzje.

Raportowanie ad-hoc. Umożliwia użytkownikom, tworzenie własnych raportów w czasie rzeczywistym, przy zapewnieniu elastyczności w zakresie szybkiego pozyskiwania informacji, których potrzebują oraz w formacie, jakiego potrzebują – bez konieczności wysyłania żądania i oczekiwania, aż projektant raportów stworzy dla nich wizualizację.

Raportowanie wbudowane. Umożliwia organizacjom wbudowywanie raportów bezpośrednio w aplikacje biznesowe oraz portale sieci Web, dzięki czemu użytkownicy mogą wykorzystywać raporty w kontekście własnego procesu biznesowego. Ponadto Microsoft Power BI pozwala na głęboką integrację z technologią Microsoft Office SharePoint Server. Umożliwia to organizacjom dostarczanie raportów za pośrednictwem centralnej biblioteki raportów lub wykorzystywanie nowych składników Web Part do renderowania prostych raportów bezpośrednio w środowisku SharePoint.

 

W ten sposób, organizacje zyskują możliwość sprowadzania do jednej centralnej lokalizacji, kluczowych danych biznesowych pochodzących z całej organizacji. Dzięki temu proces uzyskiwania dostępu do informacji, zostaje ujednolicony, a użytkownicy mogą od razu poddawać analizie kluczowe informacje, dotyczące wydajności biznesowej.

Poznaj klientów, z którymi wspólnie zdobywamy szczyty

Bergerat Monnoyeur logo

Na zlecenie klienta wdrożyliśmy dashboardy zarządcze oraz raporty operacyjne, pozwalające nie tylko na podejmowanie decyzji, ale także na realizację procesów biznesowych.

Jakub Mazerant
Head of Sales

Umów się na bezpłatną konsultację

Skonsultuj potrzeby Twojej firmy z naszymi ekspertami. Poznaj rozwiązania, które pomogą Twojej firmie usprawnić procesy biznesowe i zapewnić bezpieczeństwo danych.

Wypełnij formularz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!