Hurtownia danych

Nowoczesne firmy odnoszą sukces, stosując zarządzanie oparte na wiedzy. Hurtownie danych (data warehouses), które integrują i konsolidują dane dostępne w całej organizacji, są fundamentem dla rozwiązań business analytics / intelligence. Hurtownie danych są punktem wyjścia do tzw. analityki danych (data science) i tworzenia na ich podstawie głębokich analiz.

summ-it zapewnia kompleksową obsługę, począwszy od analizy biznesowej przez wdrożenia do serwisowania (maintenance) wdrożonych rozwiązań.

hurtownia danych ikona

Przyspieszone raportowanie

Źródło danych dla wszystkich działów

Obniżenie kosztów i zwiększenie przewagi konkurencyjnej

Hurtownia danych – dlaczego warto?

Heterogeniczne i rozproszone systemy informatyczne to częste wyzwania, przed którymi stoją organizacje. W takich przypadkach dostęp do danych jest nieefektywny, a obraz sytuacji budowany z fragmentarycznych materiałów — niepełny lub błędny.

Hurtownia danych nie tylko agreguje, ale także integruje dane z różnych systemów według jednej struktury oraz modelu. Na tej bazie tworzone są systemy dostarczające kadrze zarządczej wiedzę w formie intuicyjnych narzędzi do sporządzania analiz oraz raportów. One natomiast dają podstawę do podejmowania trafnych decyzji.

Hurtownia danych:

  • To duża baza zawierająca nawet setki terabajtów informacji
  • Integruje zarówno dane historyczne, jak i bieżące
  • Jest przeznaczona do obsługi zapytań oraz wykonywania analiz
  • Udostępnia użytkownikom dane wyłącznie w trybie odczytu
  • Zawiera dane zagregowane na wielu poziomach

Oferowane usługi i rozwiązania

Projektujemy narzędzia pozwalające na tworzenie raportów z wizualizacjami dla przetwarzanych informacji. Realizujemy hurtownie danych on-premises oraz w chmurze publicznej (cloud computing). Wdrażamy również systemy OLTP oraz OLAP (multidimensional oraz tabular). Tworzymy analitykę biznesową w dowolnych zakresach i w oparciu o wybrane przez Ciebie cele biznesowe.

Ponadto budujemy hurtownie danych z uwzględnieniem planowanego wykorzystania, obszerności i charakteru posiadanych danych czy rodzaju wymaganej transformacji i częstotliwości odświeżania danych.

250

wdrożeń systemów baz danych

50

certyfikowanych specjalistów IT

9500

obsługiwanych baz danych

Co zyskujesz dzięki hurtowni danych:

 

  • stały dostęp do informacji
  • przejrzyste i holistyczne raportowanie
  • pracę w oparciu o dane
  • lepsze decyzje
  • szybsze reakcje

Hurtownie danych umożliwiają:

ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING (OLAP)

Przetwarzanie analityczne danych poprzez kwerendy, przygotowujące zestawienia statystyczne, wykresy i raporty, podsumowujące znaczne ilości danych; w ramach zadań OLAP realizowane są potrzeby kadry kierowniczej i administracyjnej oraz analityków.

ON-LINE TRANSACTIONAL PROCESSING (OLTP)

Przetwarzanie informacji na produkcyjnych bazach danych, zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności i dostępności.

DECISION SUPPORT (DS) / BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Złożone analizy, budowa scenariuszy taktycznych i warunkowych wspomagających decyzje biznesowe, przewidywanie przyszłościowych analiz biznesowych.

DATA MINING (DI)

Budowanie zasobów wiedzy na podstawie danych; automatyczne podsumowanie danych, wydobywanie kluczowych informacji z zasobu posiadanych danych, odkrywanie wzorców i modeli w surowych, źródłowych danych.

CORPORATE INFORMATION FACTORY (CIF)

Centralizacja danych z różnych systemów i źródeł dostępnych w ramach organizacji, gwarantująca trwałość, stabilność i niezmienność danych.

ARCHIWIZACJA

Scentralizowane archiwum danych z zachowaniem szybkiego dostępu.

KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASES (KDD)

Iteracyjny proces zorientowany na odkrywanie i budowanie zasobów wiedzy.

DATA CLEANING

Czyszczenie danych definiowane jako usuwanie „szumu informacyjnego” i danych nieistotnych.

DATA INTEGRATION

Integracja danych z wielu źródeł na potrzeby analizy.

DATA SELECTION

Dobór danych istotnych dla analizy.

DATA TRANSFORMATION

Proces przekształcania danych w odpowiednią formę wymaganą przez procedurę wyszukiwania.

DATA MINING

Wydobywanie wzorców i modeli na podstawie analizowanych danych.

PATTERN EVALUATION

Identyfikacja istotności wzorców i modeli zbudowanych w oparciu o dane.

VISUALISATION TOOLS

Narzędzia do syntetycznej i graficznej prezentacji wyników całego procesu.

 

Poprawnie zaprojektowana hurtownia danych obsłuży wiele zapytań w bardzo szybkim czasie, zapewni użytkownikom elastyczność i możliwość odseparowania jednych danych od innych w celu opracowań na szerokich bądź szczegółowych fundamentów.

Hurtownie danych w chmurze

Hurtownie danych wykorzystują chmurę w celu agregowania i przechowywania danych pochodzących z przeróżnych źródeł – ludzi, czujników czy systemów elektronicznych lub fiskalnych. Hurtownie na serwerach lokalnych w teorii oferują lepsze bezpieczeństwo, ale są stosunkowo trudne do skalowania i zarządzania w przypadku mocno rosnących potrzeb. Rozwiązania chmurowe oferują natomiast niższe koszty, łatwość obsługi, elastyczność w zakresie skalowania i ostatecznie mniejsze potrzeby infrastrukturalne w łonie samego przedsiębiorstwa. W dobie gwałtownie przyrastających informacji są to zalety odpowiadające za niezwykle dynamiczny rozwój hurtowni danych w ramach systemów chmurowych.

Nowoczesne hurtownie danych są w stanie spełnić oczekiwania każdego działu w firmie, a także każdego specjalisty – niezależnie czy jest on programistą czy analitykiem biznesowym. Pozwalają one również na dobre sprzęgnięcie z nowoczesnymi systemami analizy czy decyzyjności – np. algorytmami samouczącymi się. To wszystko sprawia, że zarówno średnie, jak i duże przedsiębiorstwa – na czele z korporacjami – korzystają z tego typu rozwiązań, by zwiększać swoją przewagę na rynku.

Poznaj klientów z którymi wspólnie zdobywamy szczyty!

pepco ikona

 

summ-it świadczy wsparcie 24/7 przez 365 dni w roku, dla wolumenu ponad 200 baz danych o łącznej wielkości przekraczającej 300 TB. W ramach wspieranego środowiska obsługujemy i rozwijamy system hurtowni danych i raportowania.

Jakub Mazerant
Head of Sales

Umów się na bezpłatną konsultację

Skonsultuj potrzeby Twojej firmy z naszymi ekspertami. Poznaj rozwiązania, które pomogą Twojej firmie usprawnić procesy biznesowe i zapewnić bezpieczeństwo danych.

Wypełnij formularz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Save data icon Twoje dane są bezpieczne.
Więcej o ochronie danych osobowych