Blog summ-it

Zapisywanie danych w chmurze to trend, który zyskuje na popularności od wielu lat. Z takich usługi i technologii korzystają zarówno użytkownicy prywatni, jak i biznesowi. Ale czy wiesz, co to jest chmurowa baza danych i jak działa w praktyce? Oto najważniejsze informacje na ten temat oraz korzyści przechowywania danych w chmurze.

Czym jest chmurowa baza danych?

Zanim wyjaśnimy, co to jest chmurowa baza danych, warto przyjrzeć się przez chwilę samej bazie danych. Na tych zbiorach informacji są oparte właściwie wszystkie systemy komputerowe oraz aplikacje. Baza danych jest potrzebna zarówno do obsługi oprogramowania CRM w firmie, jak i do przeprowadzania analiz Big Data – a to tylko jedne z wielu zastosowań, o których można mówić.

Standardem przez lata było korzystanie z lokalnych baz danych, a więc takich, które były przechowywane na jednym, konkretnym serwerze, i dostępne zazwyczaj jedynie w ramach intranetu. To rozwiązanie – zwłaszcza w systemach korporacyjnych – wydawało się najbezpieczniejsze. Ryzyko, że informacje przechowywane na wewnętrznym serwerze, „wyciekną”, było relatywnie małe, pod warunkiem wdrożenia dobrego systemu zabezpieczeń.

Mimo to, lokalne bazy danych mają wiele ograniczeń – przede wszystkim sprawiają, że niemożliwy jest zdalny dostęp do informacji, które mogą być potrzebne na bieżąco. Poza tym nierzadko pojawia się problem z ilością dostępnej przestrzeni i zarządzaniem zasobami danych. Te kwestie, jak i wiele innych rozwiązują właśnie bazy danych w chmurze.

Czym zatem jest chmurowa baza danych? To rozwiązanie, które pozwala przenieść ciężar świadczenia usług IT na zewnętrzny serwer, do którego mają dostęp komputery klienckie.

Jakie są rodzaje chmurowych baz danych?

Chmurowa baza danych jest bardzo ogólnym pojęciem, pod którym kryje się wiele różnych rozwiązań technologicznych, które łączą wspomniane już łatwiejszy dostęp do danych online przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Wyróżnić można przede wszystkim:

  • chmury obliczeniowe działające w modelu tradycyjnym – w dużym stopniu przypomina on to, w jaki sposób działają lokalne bazy danych. A zatem firma wykupuje po prostu miejsce na serwerach zewnętrznego podmiotu i wdrażają swoją bazę danych w chmurze, korzystając z maszyny wirtualnej. Co ważne, w tym ujęciu zarządzanie bazą danych nadal znajduje się w rękach firmy będącej jej właścicielem, i to na tym podmiocie spoczywa nadzór nad nią;
  • DBaaS, czyli bazy danych jako usługa – to rozwiązanie, w którym klient, zgodnie z nazwą, korzysta z chmury jako usługi. Oznacza to, że zazwyczaj opłaca regularny abonament, zgodnie z wybranymi parametrami, a w zamian otrzymuje gotowe rozwiązanie i pozbywa się obowiązków administrowania bazą danych i nadzorowania prawidłowości jej działania. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przesłanych informacji oraz ich sprawne przetwarzanie spoczywa na dostawcy usługi.

To drugie rozwiązanie zapewnia znacznie wyższy komfort, a przy okazji pozwala zoptymalizować koszty zarządzania bazą danych – nie ma np. konieczności opłacania dodatkowego specjalisty, który będzie się zajmował administrowaniem nią.

Korzystanie z modelu DBaaS oznacza również zazwyczaj dostęp do znacznie szerszego zestawu zaawansowanych rozwiązań – np. większych zasobów miejsca, szybszego przetwarzania informacji i tym podobnych.

Jakie są zalety chmurowej bazy danych?

Skoro wiesz już, co to jest chmurowa baza danych, czas przyjrzeć się zaletom tego rozwiązania z punktu widzenia organizacji. Oto te najważniejsze:

  • Wyższe bezpieczeństwo danych

Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wysyłanie danych do chmury, czyli poza wewnętrzne zasoby organizacji, zwiększa ryzyko ich utraty lub wycieku, w rzeczywistości wcale tak nie jest. Firmy, które oferują usługi chmurowych baz danych, korzystają z zaawansowanych technologii, które zapewniają pełne bezpieczeństwo wymiany informacji. Ryzyko, że wrażliwe dane wysłane do chmury obliczeniowej zostaną przechwycone, jest znikome i może być znacznie mniejsze niż szanse na włamanie się do lokalnej bazy danych, choć tu wiele zależy od rozwiązań zastosowanych w firmie.

W kontekście bezpieczeństwa warto również przyjrzeć się ryzyku utraty danych. Trzymanie tylko jednej, głównej kopii ważnych informacji na lokalnym komputerze czy serwerze to poważne zagrożenie. Nawet najlepszy komputer jest tylko urządzeniem, które może z różnych przyczyn ulec uszkodzeniu, nawet nieodwracalnemu. Dlatego przechowywanie pojedynczej kopii informacji kluczowych dla działalności firmy może mieć bardzo bolesny i kosztowny finał.

Korzystanie z chmurowej bazy danych może być szansą na stworzenie dodatkowej bazy danych, która – z uwagi na swój charakter – nie będzie tak łatwa do utracenia, ponieważ nie jest przechowywana na pojedynczym urządzeniu. Gdy zatem np. dojdzie do katastrofy naturalnej lub przerwy w zasilaniu, dostęp do danych nie zostanie utracony – z uwagi na liczne kopie zapasowe, które są tworzone przez usługodawców.

  • Łatwy dostęp do danych z każdego miejsca

Aby skorzystać z chmurowej bazy danych, trzeba mieć po prostu uprawnienia do korzystania z niej. Można się jednak zalogować do jej zasobów z dowolnego miejsca na świecie, zdalnie. Jest to możliwe zarówno za pośrednictwem interfejsu API, a zatem dedykowanej aplikacji – np. powiązanej z oprogramowaniem firmowym – jak również, bardzo często, z poziomu przeglądarki internetowej. To znacznie poprawia komfort korzystania z danych i przetwarzania ich.

  • Skalowalność bazy danych

Wraz z rozwojem organizacji powiększa się także baza danych, które są gromadzone. Chodzi zarówno o informacje o klientach, jak również o zawieranych transakcjach, zmianach w zasobach przedsiębiorstwa i wiele innych. Stąd też z czasem może się pojawić potrzeba poszerzenia możliwości bazy danych. W przypadku chmury obliczeniowej nie stanowi to problemu. W modelu DBaaS można dopasować zakres usług do potrzeb swojego przedsiębiorstwa i w razie potrzeby poszerzyć go.

  • Optymalizacja kosztów zarządzania bazą danych

Chmurowa baza danych – zwłaszcza taka, która jest zintegrowana z całym oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie – to znacznie bardziej ekonomiczne rozwiązanie, które jednocześnie zapewnia stabilne, przewidywalne i stałe koszty. Firma nie ma konieczności np. dokupywania nowych i bardzo kosztownych serwerów fizycznych, kiedy te stare ulegną uszkodzeniu lub staną się niewystarczające. Nie ma też potrzeby zatrudniania informatyków do administrowania bazą danych.

Poza tym, w przypadku usług DBaaS można precyzyjnie dobrać pakiet usług do swoich bieżących potrzeb, a zatem np. wyłączać te funkcje, które nie są obecnie potrzebne, a co za tym idzie – nie płacić za niewykorzystany potencjał.

  • Niezawodny dostęp do informacji

Wynika to nie tylko z wysokiego bezpieczeństwa, jakie zapewniają chmurowe bazy danych. Warto również pamiętać, że te z najwyższej półki gwarantują ekspresowe przetwarzanie informacji. W związku z tym pobieranie plików z bazy danych w chmurze jest bardzo szybkie – podobnie jak ich przetwarzanie, na przykład na potrzeby przeprowadzenia zaawansowanych analiz.

Czy warto przechowywać wszystkie dane w chmurze?

Wraz z powyższym pytaniem ponownie powraca temat bezpieczeństwa. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od specyfiki działalności organizacji, jak również od wdrożonych w niej rozwiązań informatycznych. W przypadku wielu firm przejście do chmury jest stopniowym, długotrwałym procesem, w którym część newralgicznych informacji pozostaje offline.

Pewne jest jedno: chmurowe bazy danych to rozwiązanie przyszłości i można się spodziewać, że w kolejnych latach i dekadach nastąpi ich dalszy rozwój i staną się standardem. Warto więc przyjrzeć się im bliżej i już teraz wykorzystywać ich potencjał – tak przy realizacji podstawowych procesów biznesowych, jak i w kontekście głębokiej analityki. Już teraz jest to możliwe!

Masz pytania lub szukasz idealnego rozwiązania dla swojej firmy?

Umów sie na bezpłatną konsultację poprzez formularz na naszej stronie i uzyskaj specjalistyczne informacje dopasowane do Twoich potrzeb.

Jakub Mazerant
Head of Sales

Umów się na bezpłatną konsultację

Skonsultuj potrzeby Twojej firmy z naszymi ekspertami. Poznaj rozwiązania, które pomogą Twojej firmie usprawnić procesy biznesowe i zapewnić bezpieczeństwo danych.

Wypełnij formularz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!