Blog summ-it

Przyrost danych na świecie rośnie w nieporównywalnie szybkim tempie. Współczesne organizacje każdego dnia generują ogromne ilość danych. Informacje które do nas docierają są różne – przydatne i mało wartościowe, prawdziwe i fałszywe, a ich selekcja okazuje się coraz trudniejsza.

Aby korzystać z danych, trzeba wiedzieć, które z nich analizować i w jaki sposób, by wykonywać to umiejętnie. Rozwijające się organizacje potrzebują technik i narzędzi do przekształcania informacji w cenne dane, aby mogły podejmować właściwe decyzje biznesowe i skalować swój biznes. Poznaj różnice między systemami Business Intelligence, a Business Analytics.

Do czego służy Business Intelligence i Business Analytics

Business Intelligence (BI) to zbiór narzędzi wykorzystywanych w połączeniu z technologią i wiedzą ekspercką, aby komunikować i wizualizować operacyjne dane biznesowe. BI polega na uzyskaniu dostępu do danych i ich eksplorowaniu, aby poprawić wyniki finansowe firmy oraz eliminować potencjalne zagrożenia. Organizacje mogą działać wydajniej i uzyskiwać wnikliwe dane, wykorzystując funkcje raportowania i wizualizacji BI. Systemy Business Intelligence przyczyniają się w znaczący sposób do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Business Analytics (BA) opiera swoje działania o dane, wykorzystując je do identyfikowania bieżących problemów i wyzwań, przewidywania przyszłych trudności, a tym samym zapewnienia stabilnej przyszłości organizacji. Wiąże się z wykorzystaniem analizy statystycznej i modelowania predykcyjnego, aby ustalić trendy i odpowiedzieć na pytanie – dlaczego dane zjawisko wystąpiło, a na tej podstawie prognozować wydarzenia w przyszłości. Wykorzystanie tego rozwiązania, pomaga firmie zaplanować właściwe działania, by odpowiednio kierować planem biznesowym i zwiększyć wydajność.

Zarówno BI, jak i BA uległy znacznym modyfikacjom w związku z pojawieniem się Big Data i analityki predykcyjnej, co uczyniło je niezwykle ważnymi narzędziami do zarządzania danymi, dostosowanymi do obecnych wymagań.

Business Intelligence vs. Business Analytics

Jakie są podstawowe różnice między BI i BA

Business Analytics polega na dokładnej interpretacji i implementacji zebranych danych, tworząc przestrzeń dla bardziej praktycznych operacji w przyszłości, czyniąc to rozwiązanie bardziej futurystycznym. W przeciwieństwie do tego, głównym celem Business Intelligence jest monitorowanie danych w celu zapewnienia bardziej wartościowych informacji.

Główne różnice między BI a BA to pytania, na które odpowiadają.

Business Intelligence koncentruje się na analityce opisowej, która zapewnia podsumowanie danych historycznych i obecnych, aby wskazać, co się wydarzyło lub co aktualnie się dzieje. Jest to odpowiedź na pytania ,,co” i ,,jak”, otrzymując wynik odnośnie tego co działa prawidłowo, a co powinno być usprawnione.

Business Analytics skupią się na analityce predykcyjnej, która wykorzystuje eksplorację danych, modelowanie i uczenie maszynowe (ML) w celu określenia prawdopodobieństwa przyszłych wyników. BA odpowiada na pytanie „dlaczego”, mogąc prognozować przyszłe wydarzenia. Dzięki BA możesz przewidywać zmiany i wprowadzać modyfikacje niezbędne do odniesienia sukcesu.

Podstawowe różnice między Business Intelligence, a Business Analytics

Wykorzystanie Business Intelligence i Business Analytics w rzeczywistości

Aby odpowiednio zrozumieć różnicę, między BI a BA najlepiej odnieść się do konkretnego przykładu, który wskaże w jakim zakresie wykorzystywane są te rozwiązania. Dla zobrazowania sytuacji, wyobraźmy sobie sprzedawcę sprzętu elektronicznego za pomocą sklepu internetowego.

Wykorzystanie BI zapewni przydatne raporty dotyczące przeszłego i obecnego stanu. To rozwiązanie będzie raportować i wizualizować informacje, które zebraliśmy w trakcie działalności firmy. Jest to sposób, aby dowiedzieć się między innymi w jakim okresie dany produkt wygenerował dużo większą sprzedaż, niż zazwyczaj. Dzięki tej informacji możemy zainwestować kapitał w konkretny produkt, aby nadążyć za popytem.

W przypadku BA istotny staje się fakt, dlaczego sprzedaż konkretnego produkty wzrosła w danym okresie w tempie nieporównywalnym do poprzednich okresów. Po przeanalizowaniu danych otrzymujemy informacje o powodach, dla których dany produkt zyskał większe zainteresowanie.

W tym przypadku wykorzystanie zebranych informacji o firmie, zarówno historycznych jak i obecnych (BI) pozwala podejmować odpowiednie decyzje biznesowe w zakresie sprzedaży. Jest to działanie podjęte, aby nadążyć za popytem, gdybyśmy zdecydowali się na wprowadzenie w przyszłości działań, które na podstawie naszej analizy (BA) miały wpływ na wzrost sprzedaży.

W przypadku usług i towarów konsumenckich, możemy podzielić BA i BI na:

  • BI: Zastosowanie tej metody pomoże w analizie sprzedaży przez odkrycie kluczowych metryk kupujących i istniejące wzorce. Dane te obejmują dane demograficzne klientów, współczynniki konwersji, wydajność produktu w ujęciu obszarowym, wizyty w witrynie i sklepie, współczynniki odrzuceń i porzucanie koszyków.
  • BA: Przeglądając te same wskaźniki, ocenisz popyt na rynku i dane kupujących, aby określić, czy kampanie marketingowe wymagają dodatkowego impulsu. Opracujesz strategie utrzymania i wdrażania, takie jak rabaty i programy lojalnościowe, korzystając ze statystyk.
Porównanie Business Intelligence z Business Analytics

Podsumowanie Business Intelligence i Business Analytics

  • Business Intelligence skupia się na tym co stało się w danej organizacji lub co dzieje się aktualnie. Odpowiednia platforma BI jest na tyle szczegółowa, że opisuje informacje w czasie rzeczywistym na tyle dokładnie, że odpowiada precyzyjnie na pytania, które nas interesują. Praca z danymi odbywa się w tym przypadku do teraźniejszości, a sposób ich wykorzystania, zależy od tego co chcemy uzyskać z pozyskanych informacji.
  • Business Analytics w głównej mierze działa na przewidywaniu co wydarzy się w przyszłości. Jest to połączenie zaawanasowanej analizy statystycznej i modelowania predykcyjnego, aby stworzyć wyobrażenie przyszłych sytuacji. Jest to pomocne dla przewidywania możliwych dróg rozwoju, czy też dokonywania zmian w celu eliminacji nieskutecznych metod, by poprawiać wyniki finansowe.

Chociaż pozornie podobne, różnica między BI i BA jest widoczna. Business Intelligence wykorzystuje przeszłe i bieżące dane, aby zoptymalizować teraźniejszość pod kątem niedawnego sukcesu, podczas gdy analityka biznesowa analizuje teraźniejszość, aby przygotować firmy na przyszłość.

BA czy BI. Które rozwiązanie wybrać?

Zarówno BI, jak i BA są niezwykle cennymi narzędziami, wspomagającymi zarządzanie danymi. Istotna staje się tutaj odpowiedź na pytanie, czego oczekujemy i co jest dla nas istotne. Warto zastanowić się czy organizacja potrzebuje analizy opisowej, czy analizy predykcyjnej, a być może właściwe będzie zainwestować w obie platformy.

W sytuacji, gdy mamy możliwość prognozować przyszły wzrost, ale nie mamy możliwości na odpowiedni wgląd w podstawowe dane, nie jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć podstawy danej prognozy. Nie dostosujemy w odpowiedni sposób pulpitów nawigacyjnych, więc nie uzyskamy dokładnie takich informacji jakich potrzebujemy, a to ograniczy nasze planowanie biznesowe.

Firmy potrzebują wglądu w swoje wyniki biznesowe, by odpowiednio zarządzać swoim biznesem. Umiejętności, technologia oraz strategie przeznaczone do wyciągania wniosków wciąż ewoluują, dlatego nie rzadko trudno jest określić co będzie dla nas pomocne i w co powinniśmy zainwestować, by realizować cele i zwiększać zyski.  

Najważniejsze jest by określić co jest istotne dla naszej organizacji. Do jakich celów potrzebujemy danej platformy i kto będzie jego głównym użytkownikiem? Jak szczegółowych informacji potrzebujemy i jakie wnioski chcemy wyciągać? Jaki jest poziom zawansowania technologicznego osób, które będą użytkownikami danych systemów i jakie pytania będą uruchamiać? Ile kontroli oraz przejrzystości jest potrzebne w ramach danego procesu i danych źródłowych?

Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli ukierunkować wymagania. Na tej podstawie będzie możliwość ustalenia poziomu samoobsługi oraz doboru właściwej metody w ramach analizy opisowej lub predykcyjnej, a może połączenia dwóch platform.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze między Business Intelligence, a Business Analytics?

Umów sie na bezpłatną konsultację poprzez formularz na naszej stronie i uzyskaj specjalistyczne informacje dopasowane do Twoich potrzeb.

Jakub Mazerant
Head of Sales

Umów się na bezpłatną konsultację

Skonsultuj potrzeby Twojej firmy z naszymi ekspertami. Poznaj rozwiązania, które pomogą Twojej firmie usprawnić procesy biznesowe i zapewnić bezpieczeństwo danych.

Wypełnij formularz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!