Migracje aplikacji Legacy do Azure

 • lift-and-shift – bez zmian architektury
 • re-platforming – dostosowanie do usług chmurowych
 • re-factoring – optymalizacja aplikacji

W dzisiejszych czasach rozwój technologiczny odgrywa kluczową rolę w biznesie, a dynamicznie zmieniające się wymagania rynku wymagają elastyczności i innowacyjności w podejściu do technologii informatycznych. Nasza firma, specjalizująca się w migracji aplikacji legacy do nowoczesnych środowisk za pomocą platformy chmurowej Azure oraz rozwiązań on-premises, stoi na straży transformacji cyfrowej.

Bezpłatna konsultacja

Wypełnij formularz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Jako pionierzy w dziedzinie modernizacji aplikacji posiadający cztery osobne specjalizacje firmy Microsoft: DevOps with GitHub on Microsoft Azure,Migrate Enterprise Applications to Microsoft Azure, Analytics on Microsoft Azure, Infra and Database Migration to Microsoft Azure, oferujemy kompleksowe podejście do migracji, łącząc w sobie doświadczenie, zaawansowane narzędzia oraz najlepsze praktyki branżowe.

Naszym celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom szybkiego dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku poprzez przeniesienie ich aplikacji z zastarzałych środowisk do nowoczesnych, skalowalnych i wydajnych platform.

W naszej pracy kierujemy się nie tylko techniczną doskonałością, ale również głębokim zrozumieniem potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez rozszerzoną analizę biznesową. Dzięki temu nie tylko zapewniamy migrację aplikacji, ale także pomagamy w optymalizacji ich wydajności oraz dostosowaniu do indywidualnych celów i strategii przedsiębiorstwa.

Przyjmując wyzwanie migracji aplikacji legacy, otwieramy drzwi do nowych możliwości, umożliwiając naszym klientom wykorzystanie pełnego potencjału nowoczesnych technologii, aby przekształcić starszą infrastrukturę IT i wesprzeć Klientów w osiągnięciu sukcesu w erze cyfrowej.

Główne etapy migracji aplikacji legacy do chmury Azure ze środowiska on-premises:

1. Ocena i planowanie

Pierwszym krokiem jest dokładna ocena istniejącej infrastruktury oraz aplikacji. Należy zbadać architekturę aplikacji, zależności, integracje oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zgodności. Na podstawie tych informacji można stworzyć spersonalizowany plan migracji uwzględniający cele biznesowe, priorytety oraz harmonogram prac.

2. Wybór odpowiednich usług chmury Azure

Na podstawie analizy aplikacji należy wybrać odpowiednie usługi chmury Azure, które najlepiej odpowiadają wymaganiom i charakterystyce aplikacji. Może to obejmować usługi IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), DaaS (Data as a Service) lub SaaS (Software as a Service), w zależności od potrzeb.

3. Przygotowanie aplikacji do migracji

W tym etapie konieczne może być przeprowadzenie modernizacji aplikacji, aby dostosować ją do środowiska chmurowego. Może to obejmować aktualizację kodu, konfiguracji oraz testowanie aplikacji w nowym środowisku.

4. Migracja danych

Przeniesienie danych z istniejącego środowiska on-premises do chmury Azure jest kluczowym elementem procesu migracji. Należy zaplanować strategię migracji danych, uwzględniając sposób przesyłania danych, zabezpieczenia oraz spójność danych.

5. Migracja aplikacji

Po przygotowaniu aplikacji oraz danych można przystąpić do faktycznej migracji aplikacji do chmury Azure. Proces ten może być realizowany stopniowo lub w całości, w zależności od strategii migracji i złożoności aplikacji.

6. Testowanie i optymalizacja

Po zakończeniu migracji aplikacji konieczne jest przeprowadzenie testów, aby zweryfikować poprawność działania oraz wydajność aplikacji w nowym środowisku. W przypadku wykrycia problemów lub możliwości optymalizacji, należy podjąć odpowiednie działania korygujące.

7. Monitorowanie i utrzymanie

Po zakończeniu migracji aplikacji konieczne jest monitorowanie jej działania w chmurze Azure oraz zapewnienie regularnej konserwacji i aktualizacji. W ten sposób można zagwarantować ciągłość działania aplikacji oraz zoptymalizować jej wydajność.

Poprzez odpowiednie planowanie i realizację powyższych etapów migracji, można skutecznie przenieść aplikacje legacy do chmury Azure, umożliwiając przedsiębiorstwom wykorzystanie nowoczesnych technologii i zwiększenie ich elastyczności oraz wydajności.

Wyzwania podczas migracji aplikacji legacy do chmury Azure:

 • Zależności aplikacji: Aplikacje legacy często posiadają złożone zależności od innych systemów, bibliotek czy infrastruktury, co może sprawić trudności w ich przeniesieniu do chmury Azure, gdzie infrastruktura i środowisko mogą być zupełnie inne.
 • Brak zasobów wewnętrznych: tj. odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zespole IT może być problemem podczas migracji. Przygotowanie personelu do pracy w chmurze oraz zrozumienie nowych narzędzi i technologii może wymagać dodatkowego wysiłku i czasu.
 • Bezpieczeństwo i zgodność: Wrażliwe dane oraz wymogi związane z przestrzeganiem przepisów i standardów (np. GDPR) mogą stanowić wyzwanie podczas migracji aplikacji do chmury Azure. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich mechanizmów ochrony danych oraz zgodność z wymaganiami regulacyjnymi.
 • Wybór odpowiedniej strategii migracji: Istnieje wiele różnych strategii migracji, takich jak lift-and-shift, re-platforming, re-factoring itp. Wybór odpowiedniej strategii dla danej aplikacji może być trudny i wymaga dokładnej analizy oraz zrozumienia specyfiki aplikacji oraz celów biznesowych oraz zaawansowanej analityki.
 • Zarządzanie kosztami: Migracja do chmury może wiązać się z różnymi kosztami, takimi jak koszty infrastruktury, licencji, wsparcia technicznego itp. Należy dokładnie przewidzieć te koszty i zarządzać nimi efektywnie, aby uniknąć nieprzewidywalnych wydatków
 • Wydajność i skalowalność: Choć chmura Azure oferuje elastyczność i skalowalność, niektóre aplikacje legacy mogą wymagać optymalizacji w celu uzyskania optymalnej wydajności i skalowalności w chmurze dokonanej przez Azure Solutions Architektów, których zapewnia summ-it.
 • Brak wsparcia dla technologii legacy: Chmura Azure może nie wspierać niektórych starszych technologii używanych w aplikacjach legacy. Konieczne może być przepisanie części kodu lub znalezienie alternatywnego rozwiązania w postaci zamiennika lub odpowiedniej startegii migacji.
 • Złożoność procesu migracji: Proces migracji aplikacji legacy może być skomplikowany i czasochłonny. Konieczne jest staranne planowanie, testowanie i iteracyjne doskonalenie, aby zapewnić sukces migracji. Dołączając do procesu etap post-walidacji wykonanych kroków.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Jakie korzyści mogę uzyskać z migracji mojej aplikacji legacy do chmury Azure?
 • Migracja do chmury Azure może przynieść wiele korzyści, w tym większą elastyczność, skalowalność, obniżone koszty infrastruktury, łatwiejsze zarządzanie zasobami IT, zwiększoną wydajność i dostępność aplikacji, a także możliwość korzystania z zaawansowanych usług i narzędzi oferowanych przez usługi chmurowe.

 • Jakie są główne kroki procesu migracji mojej aplikacji do chmury Azure?
 • Główne kroki procesu migracji obejmują ocenę aplikacji i infrastruktury, planowanie migracji, przygotowanie aplikacji i danych, migrację aplikacji do chmury, testowanie, wdrożenie i optymalizację.

 • Czy moja aplikacja jest gotowa do migracji do chmury Azure, czy musi być zmodernizowana?
 • To zależy od specyfiki aplikacji. Niektóre aplikacje mogą być gotowe do migracji (lift-and-shift), podczas gdy inne mogą wymagać modernizacji (re-platforming lub re-factoring), aby działały optymalnie w chmurze Azure.

 • Jakie są różnice między migracją typu lift-and-shift a re-platforming lub re-factoring?
 • Lift-and-shift polega na przeniesieniu aplikacji do chmury w niezmienionej formie, natomiast re-platforming i re-factoring obejmują zmiany w aplikacji w celu lepszego dostosowania do chmury Azure. Re-platforming polega na przeniesieniu aplikacji na platformę chmurową, podczas gdy re-factoring obejmuje zmianę architektury lub kodu aplikacji.

 • Czy moja aplikacja będzie działać w chmurze Azure bez przestoju?
 • Zapewnienie ciągłości działania aplikacji podczas migracji jest kluczowym celem. Należy odpowiednio zaplanować proces migracji i przetestować aplikację, aby minimalizować przestoje i zakłócenia w działaniu.

 • Jakie są koszty migracji aplikacji do chmury Azure i jakie narzędzia mogą pomóc w oszacowaniu tych kosztów?
 • Koszty migracji mogą obejmować koszty infrastruktury, licencji, pracy personelu itp. Narzędzia do oszacowania kosztów migracji mogą być dostępne w portalu Azure lub oferowane przez zewnętrznych dostawców.

 • Jakie są najlepsze praktyki związane z bezpieczeństwem podczas migracji aplikacji do chmury Azure?
 • Najlepsze praktyki bezpieczeństwa obejmują zabezpieczenie aplikacji i danych, kontrolę dostępu, monitorowanie zagrożeń, zgodność z przepisami oraz korzystanie z usług bezpieczeństwa oferowanych przez chmurę Azure.

 • Czy Azure obsługuje moje istniejące technologie i języki programowania?
 • Chmura Azure obsługuje wiele różnych technologii i języków programowania. Warto sprawdzić dokumentację chmury Azure, aby sprawdzić, czy obsługiwane są konkretne technologie i języki. W przypadku wygaszenia danej technologii, zazwyczaj proponujemy Klientom środowiska emulowane w celu zapewnienia ciągłości dostarczania oprogramowania.

 • Jakie są potencjalne zagrożenia lub ryzyka związane z migracją aplikacji do chmury Azure?
 • Potencjalne zagrożenia i ryzyka mogą obejmować problemy z zależnościami aplikacji, brak zgodności, utratę danych, przestoje w działaniu aplikacji, itp. Należy odpowiednio planować migrację i przewidywać możliwe ryzyka.

 • Jak mogę zaplanować strategię migracji, aby uniknąć zakłóceń w działaniu mojej aplikacji i minimalizować ryzyko biznesowe?
 • Planowanie strategii migracji wymaga dokładnej analizy aplikacji i infrastruktury, identyfikacji ryzyk i zagrożeń oraz odpowiedniego planowania działań w celu ich zminimalizowania.

 • Jakie są najlepsze praktyki związane z monitorowaniem i zarządzaniem aplikacją po migracji do chmury Azure?
 • Najlepsze praktyki obejmują regularne monitorowanie wydajności i dostępności aplikacji, zarządzanie zasobami chmury, aktualizacje i konserwację aplikacji oraz ciągłe doskonalenie procesów wraz z ich automatyzacją.

 • Czy chmura Azure oferuje narzędzia do automatyzacji procesu migracji i zarządzania aplikacją po migracji?
 • Tak, chmura Azure oferuje szereg narzędzi do automatyzacji procesów migracji, zarządzania zasobami, monitorowania i zarządzania aplikacją po migracji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej usługi DevOps Consulting practice.

Dlaczego warto powierzyć migrację aplikacji legacy do Azure firmie summ-it?

Certyfikacje specjalistyczne

Azure logo
Azure logo
Azure logo
Azure logo
Azure logo
ITIL logo
ISTQB logo

Case study

sylwetka Jakub Mazerant

Jakub Mazerant
Head of Sales

Zamów bezpłatną konsultację