Hurtownie danych

Hurtownia danych – w skrócie

Nowoczesne firmy odnoszą sukces, stosując zarządzanie oparte na wiedzy. Hurtownie danych (data warehouses), które integrują i konsolidują dane dostępne w całej organizacji, są fundamentem dla rozwiązań business analytics / intelligence. Hurtownie danych są punktem wyjścia do tzw. analityki informatycznej (data science) i tworzenia na ich podstawie głębokich analiz.

 

summ-it zapewnia kompleksową obsługę — od analizy biznesowej przez wdrożenia do serwisowania (maintenance) wdrożonych rozwiązań.

Hurtownia danych – dla kogo?

średnie przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

duże przedsiębiorstwo

Duże przedsiębiorstwo

korporacje

Korporacja

BRANŻE I SEKTORY: retail oraz e-commerce, finanse i bankowość, ubezpieczenia, produkcja przemysłowa, sektor publiczny, opieka zdrowotna.

Hurtownia danych jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji dysponującej rozległymi zasobami danych rozproszonymi pomiędzy różnymi systemami, wydziałami czy nawet lokalizacjami geograficznymi.

Hurtownia danych – korzyści

 • Spójne i przyspieszone raportowanie – również online
 • Uniwersalne źródło danych dla wszystkich działów
 • Trafne decyzje biznesowe
 • Zwiększona przewaga konkurencyjna
 • Obniżone koszty

Hurtownia danych – korzyści

Jeśli wiesz jakie korzyści są kluczowe dla Ciebie – jesteś gotowy, by rozpocząć proces wdrożenia!

Hurtownia danych – architektura i funkcjonalność rozwiązania

Rozproszone źródła zasilają hurtownie danych za pomocą rozwiązania ETL: Extract, Transform and Load. Jego zadaniem jest ich uspójnienie. Ze względu na ilość informacji, w oparciu o hurtownię centralną, budowane są hurtownie tematyczne (data marts) zawierające dane, które opisują wąskie dziedziny funkcjonowania firmy.

Hurtownia danych – architektura i funkcjonalność rozwiązania
Hurtownia danych – architektura i funkcjonalność rozwiązania

Hurtownie danych umożliwiają:

 • ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING (OLAP):
  przetwarzanie analityczne danych poprzez kwerend, przygotowujące zestawienia statystyczne, wykresy i raporty, podsumowujące znaczne ilości danych; w ramach zadań OLAP realizowane są potrzeby kadry kierowniczej i administracyjnej oraz analityków
 • ON-LINE TRANSACTIONAL PROCESSING (OLTP):
  przetwarzanie informacji na produkcyjnych bazach danych, zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności i dostępności
 • DECISION SUPPORT (DS) / BUSINESS INTELLIGENCE (BI):
  złożone analizy, budowa scenariuszy taktycznych i warunkowych wspomagających decyzje biznesowe, przewidywanie przyszłościowych analiz biznesowych
 • DATA MINING (DI):
  budowanie zasobów wiedzy na podstawie danych; automatyczne podsumowanie danych, wydobywanie kluczowych informacji z zasobu posiadanych danych, odkrywanie wzorców i modeli w surowych, źródłowych danych

 • CORPORATE INFORMATION FACTORY (CIF):
  centralizacja danych z różnych systemów i źródeł dostępnych w ramach organizacji, gwarantująca trwałość, stabilność i niezmienność danych
 • ARCHIWIZACJA:
  scentralizowane archiwum danych z zachowaniem szybkiego dostępu

 • KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASES (KDD):
Iteracyjny proces zorientowany na odkrywanie i budowanie zasobów wiedzy. W jego skład wchodzi:

 • DATA CLEANING – czyszczenie danych definiowane jako usuwanie „szumu informacyjnego” i danych nieistotnych
 • DATA INTEGRATION – integracja danych z wielu źródeł na potrzeby analizy
 • DATA SELECTION – dobór danych istotnych dla analizy
 • DATA TRANSFORMATION – proces przekształcania danych w odpowiednią formę wymaganą przez procedurę wyszukiwania
 • DATA MINING – wydobywanie wzorców i modeli na podstawie analizowanych danych
 • PATTERN EVALUATION – identyfikacja istotności wzorców i modeli zbudowanych w oparciu o dane
 • VISUALISATION TOOLS – narzędzia do syntetycznej i graficznej prezentacji wyników całego procesu

Hurtownia danych – opis i struktura rozwiązania

Hurtownia danych – opis i struktura rozwiązania

Heterogeniczność i rozproszone systemy informatyczne to częste wyzwania, przed którymi stoją organizacje. W takich przypadkach dostęp do danych jest nieefektywny, a obraz sytuacji budowany z fragmentarycznych materiałów — niepełny lub błędny.

Hurtownia danych nie tylko agreguje, ale także integruje dane z różnych systemów według jednej struktury oraz modelu. Na tej bazie tworzone są systemy dostarczające kadrze zarządczej wiedzę w formie intuicyjnych narzędzi do sporządzania analiz oraz raportów. One natomiast dają podstawę do podejmowania trafnych decyzji.

Hurtownia danych:

 • To duża baza zawierająca nawet setki terabajtów informacji
 • Integruje zarówno dane historyczne, jak i bieżące
 • Jest przeznaczona do obsługi zapytań oraz wykonywania analiz
 • Udostępnia użytkownikom dane wyłącznie w trybie odczytu
 • Zawiera dane zagregowane na wielu poziomach

Hurtownia danych – oferowane rozwiązania i usługi:

 • Analiza biznesowa – zakres i cele biznesowe dla hurtowni danych
 • Projektowanie hurtowni danych – m.in. z uwzględnieniem planowanego wykorzystania hurtowni, obszerności i charakteru posiadanych danych, rodzaju wymaganej transformacji i częstotliwości odświeżania danych
 • Wdrożenia systemów OLTP oraz OLAP (multidimensional oraz tabular)
 • Realizacja hurtowni danych on-premises oraz w chmurze publicznej (cloud computing)
 • Projektowanie narzędzi pozwalających na tworzenie raportów z wizualizacjami dla przetwarzanych informacji

Hurtownia danych – oferowane rozwiązania i usługi

summ-it dzięki doświadczeniu i licznym wdrożeniom stworzy dla Twojej organizacji optymalne założenia dla hurtowni danych.

Hurtownia danych – 3 kroki do wdrożenia

krok 1

Określenie celu budowy hurtowni danych

krok 2

Analiza struktury organizacji oraz dostępnych źródeł danych

krok 3

Budowa business case – wdrożenie traktowane jako inwestycja i określenie KPI

Jeśli powyższa oferta jest dla jest dla Ciebie interesująca lub jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Szybki kontakt


Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych. Spośród tych plików cookies możemy wyróżnić niezbędne do poprawnego działania strony oraz pliki firm zewnętrznych, pomagające nam zrozumieć jak korzystasz z naszej strony. Te pliki będą przechowywane w twojej przeglądarce tylko za twoją zgodą.