Audyt wydajności i bezpieczeństwa baz danych

Usługę audytu oferujemy każdorazowo przed podjęciem współpracy w obszarze wsparcia systemów. Poznanie środowiska gwarantuje, iż w przypadku wystąpienia awarii, usługa zostanie przywrócona w krótkim okresie czasu.

 • Zakres

  • Ustalenie kluczowych kryteriów sukcesu
  • Analiza środowiska baz danych (sieć, sprzęt, wirtualizacja, systemy operacyjne)
  • Weryfikacja konfiguracji instancji baz danych
  • Sprawdzenie ustawień baz danych
  • Weryfikacja procesów zarządzania uprawnieniami
  • Analiza logów w kontekście wykrycia potencjalnych wycieków danych
  • Opcjonalne testy penetracyjne

 • Benefity

  • Raport podsumowujący przeprowadzone badanie bezpieczeństwa systemu
  • Wnioski i zalecenia płynące z audytu
  • Rekomendacje dotyczące podniesienia bezpieczeństwa systemu baz danych

Przyrost informacji w systemie baz danych nierzadko jest przyczyną wydłużonego czasu odpowiedzi. Jednocześnie gromadzenie danych nt. klientów firmy stanowi wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego też summ-it ofertuje usługę audytu, którego celem jest weryfikacja środowiska pod kątem wydajności oraz bezpieczeństwa. Chcemy być pewni, że Twoje dane są w dobrych rękach. Poznanie konfiguracji, wraz z identyfikacją jego silnych i słabych stron zapewnia, iż dane firmy są bezpieczne i dostarczane zawsze na czas.

W ramach usługi wykonamy dla Państwa następujące zadania.

Przygotowanie planu pracy oraz identyfikacja wąskich gardeł

 • Zebranie wymagań oraz oczekiwań.
 • Wywiad z użytkownikami i administratorami systemu.
 • Uzyskanie i konfiguracja dostępów do wszystkich wymaganych elementów systemu.
 • Zapoznanie się ze specyfikacją systemu, procesów działających na bazie oraz przegląd dostępnej dokumentacji.
 • Identyfikacja wąskich gardeł systemu.

Analiza zasobów sprzętowych

 • Kontrola konfiguracji serwera oraz macierzy dyskowej.
 • Weryfikacja rozłożenia plików na LUN’ach macierzy.
 • Analiza wirtualizacji
 • Weryfikacja konfiguracji systemu operacyjnego.

Analiza środowiska baz danych

 • Zebranie informacji konfiguracyjnych bazy danych.
 • Analiza obiektów baz danych.
 • Weryfikacja zadań cyklicznych.
 • Kontrola obciążenia CPU, RAM oraz I/O.
 • Zebranie danych nt. DR oraz HA.
 • Weryfikacja uprawnień, a w tym bezpieczeństwa dostępu dodanych
 • Zebranie informacji nt. kont i ich uprawnień występujących na instancji.
 • Analiza zachowania aplikacji i jej komunikacji z systemem baz danych.
 • Zbieranie danych (trace zapytań do instancji, analiza logów).
 • Analiza ruchu i operacji wykonywanych na bazie celem określenia wąskich gardeł systemu.
 • Analiza zapytań SQL, a w tym long running queries, storage procedures etc.

Opracowanie rekomendacji oraz planu optymalizacji

 • Sporządzenie listy możliwych modyfikacji bazy danych
  w celu poprawienia wydajności systemu.
 • Oszacowanie potencjalnych efektów wdrożenia zmian
  z punktu widzenia wydajności w kontekście zdefiniowanej miary sukcesu.
 • Opracowania rekomendacji w kontekście DR oraz HA.
 • Analiza ryzyka i oszacowanie kosztów wdrożenia.

Opracowanie raportu końcowego

 • Stworzenie raportu zawierającego listę zidentyfikowanych źródeł problemu oraz rekomendacje zmian.

Jeśli powyższa oferta jest dla jest dla Ciebie interesująca lub jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Szybki kontakt


Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych. Spośród tych plików cookies możemy wyróżnić niezbędne do poprawnego działania strony oraz pliki firm zewnętrznych, pomagające nam zrozumieć jak korzystasz z naszej strony. Te pliki będą przechowywane w twojej przeglądarce tylko za twoją zgodą.